جملات روزمره انگلیسی

What’s the weather like in Isfahan?
آب و هوای اصفهان چه چوریه؟

اطلاعات

نام:جملات روزمره انگلیسی
تعداد کارت‌ها:32 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:Mehrnoosh Bahadori
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=71504-975-2690
توضیحات:http://mylearn90.persianblog.ir/page/dialogue? http://www.asanzaban.com/conversation/english900/

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت