مطالعات درس 15

سلطان جلال الدین که بود و چرا در جنگ شکست خورد؟
سلطان جلال الدین، پسر و جانشین سلطان محمد خوارزمشاه، شهامتی از خود نشان داد و در یک جنگ بر مغولان
پیروز شد، اما به دلیل اختلافات و درگیری های داخلی، کاری از پیش نبرد. در آن شرایط حساس، برخی از سرداران و حاکمان محلی و نیز خلیفه عباسی نه تنها جلا ل الدین را یاری نکردند، بلکه با وی وارد جنگ شدند.

اطلاعات

نام:مطالعات درس 15
تعداد کارت‌ها:15 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:امیرحسین سلیمانی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=71424-3877-10800
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت