Advance 1 - 1

Rehearsal
تمرین کردن برای نمایش یا اجرا موزیک. مثلا گروه قرار بود Rehearsal خود را آغاز کنند.

اطلاعات

نام:Advance 1 - 1
تعداد کارت‌ها:10 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:سعید غیاثی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=69655-1911-7949
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت