کنکور ۹۷ تخصصی

Crowd
جمع

اطلاعات

نام:کنکور ۹۷ تخصصی
تعداد کارت‌ها:41 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:Samin Samin
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=69636-1724-4754
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت