عربی

در مضاف و مضاف الیه مضاف "ال" ندارد
ولی موصوف و صفت هردوتاش "ال"دارد
ی نکره " ال " ندارد
معنی یک نکره (یک کتاب یا کتابی)

اطلاعات

نام:عربی
تعداد کارت‌ها:14 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=69579-1716-4476
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت