زیر صفر

صبح بخیر
good morning

اطلاعات

نام:زیر صفر
تعداد کارت‌ها:1 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مصطفی کمالی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=69577-1782-4831
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت