انگلیسی دانشگاهی

well known, respected, and admired for past achievements.
"his ........... predecessor"
illustrious

اطلاعات

نام:انگلیسی دانشگاهی
تعداد کارت‌ها:1105 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:پیمان طالقانی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=68354-994-4710
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت