فارسی پیش دانشگاهی

آب بردن
آب: رونق آبرو ، آب بردن کنایه از آبروی کسی را بر باد دادن  

اطلاعات

نام:فارسی پیش دانشگاهی
تعداد کارت‌ها:340 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:هنر و ادبيات
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=68326-1-95
توضیحات:لغات کتاب فارسی پیش دانشگاهی

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت