1100 واژه GRE - مترادف لغات

a blind alley
a direction that leads nowhere

اطلاعات

نام:1100 واژه GRE - مترادف لغات
تعداد کارت‌ها:1104 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:زبان
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=65698-1-7
توضیحات:1100 واژه GRE انگلیسی به انگلیسی، مناسب برای افزایش دایره لغات

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت