مبحث 12

عمليات ساختمانی
عمليات ساختماني عبارت است از تخريب، خاكبرداري، خاكريزي، گودبرداري، حفاظت گودبرداري و پيسازي، احداث بناهاي موقت و دائم، توسعه، تعمير اساسي و تقويت بنا، نماسازي، محوطهسازي و ساخت قطعات پيشساخته در محل كارگاه ساختماني، حفر چاهها و مجاري آب و فاضلاب و ساير تأسيسات زيربنايي.

اطلاعات

نام:مبحث 12
تعداد کارت‌ها:17 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:محسن نخبه
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=65001-1143-4275
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت