new vocab

as possible
تا حد ممکن

اطلاعات

نام:new vocab
تعداد کارت‌ها:13 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مهدی دهدار
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=6264-3125-8674
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت