زبان

denounce
"" جرم کسی را لو دادن و افشا کردن "" + متهم کردن، محکوم کردن

اطلاعات

نام:زبان
تعداد کارت‌ها:2 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:ف جنابی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=62362-3421-9482
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت