لغات مقدماتی آلمانی

abschließen
to lock, close up

اطلاعات

نام:لغات مقدماتی آلمانی
تعداد کارت‌ها:2113 کارت
زبان روی کارت:آلمانی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:زبان
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=6189-1-201
توضیحات:2113 لغت آلمانی سطح مقدماتی

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت