تئوری موسیقی

نت بین خط سوم و چهارم
دو C do

اطلاعات

نام:تئوری موسیقی
تعداد کارت‌ها:25 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=60942-2102-5533
توضیحات:موسیقی

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت