1000 واژه پر کاربرد روسی

اطلاعات

نام:1000 واژه پر کاربرد روسی
تعداد کارت‌ها:1000 کارت
زبان روی کارت:روسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:زبان
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=60906-1-208
توضیحات:1000 واژه پر کاربرد در زبان روسی

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت