رنگ colour

purple
رنگ ارغوانی، رن گ بنفش، جامه ار غوانی، جاه و 
ج ال، ارغوانی کر ن یا شدن

اطلاعات

نام:رنگ colour
تعداد کارت‌ها:1 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=58097-1957-5445
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت