917 کارت تافل

Abatement
کاهش، تخفيف، جلوگيري

اطلاعات

نام:917 کارت تافل
تعداد کارت‌ها:917 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:زبان
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=54402-1-10
توضیحات:917 واژه مناسب برای آزمون تافل

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت