واژه های آکادمیک

abandon
stop doing something because of problems

اطلاعات

نام:واژه های آکادمیک
تعداد کارت‌ها:570 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:زبان
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=54399-1-345
توضیحات:لیست لغات پر تکرار در متن های آکادمیک

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت