Idiom

as well as
in addition to
همچنین-
بعلاوه

اطلاعات

نام:Idiom
تعداد کارت‌ها:74 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مسعود قائمی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=52206-1457-7044
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت