لغت درس ۲۴ پیش

منتشا
عصایی مخصوص از چوب ستبر و گره دار که درویشان و قلندران با خود دارند

اطلاعات

نام:لغت درس ۲۴ پیش
تعداد کارت‌ها:27 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:Samin Samin
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=49905-1724-4493
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت