ماضی

۲ ماضی معلوم
۱۳ ماضی مجهول

اطلاعات

نام:ماضی
تعداد کارت‌ها:14 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=49152-2476-6601
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت