احوال پرسی

Добрый вечер
عصر بخیر

اطلاعات

نام:احوال پرسی
تعداد کارت‌ها:30 کارت
زبان روی کارت:روسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:سعید نیک اختر
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=47589-1828-4782
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت