ادبیات

خدنگ
درختی که بسیار سخت که از چوب ان نیزه و تیر سازند(مجازا تیر جنگی)

اطلاعات

نام:ادبیات
تعداد کارت‌ها:53 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=45944-2226-5912
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت