Focus on Vocabulary 1

obscure
تيره تار محو مبهم نامفهوم گمنام تيره كردن تاريك كردن مبهم كردن گمنام كردن

اطلاعات

نام:Focus on Vocabulary 1
تعداد کارت‌ها:27 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:Hadi Haftani
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=4478-2432-6500
توضیحات:Advanced

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت