اصطلاحات زبان

What do you think will happen
اعتقاد داری چه اتفاقی رخ خواهد داد

اطلاعات

نام:اصطلاحات زبان
تعداد کارت‌ها:11 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=42071-2651-7113
توضیحات:اصطلاحات

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت