تخصصی زبان شناسی و واژه شناسی

species
اسپیشیز

بشر،گون ه ،نوع

اطلاعات

نام:تخصصی زبان شناسی و واژه شناسی
تعداد کارت‌ها:33 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=41975-1977-5312
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت