Vocab

die Kanne [ˈ kanə]
pot, jug, mug

اطلاعات

نام:Vocab
تعداد کارت‌ها:392 کارت
زبان روی کارت:آلمانی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:bahman bahmani
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=39639-2194-5982
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت