زیست 3 فصل 1 و 2

سه وظیفه راه انداز?
1-پیدا کردن اولین نوکلئوتید برای شروع رونویسی
2- تعیین جهت رنابسپاراز
3- تعیین رشته الگو برای اینکه از سمت p به OH بسازد

اطلاعات

نام:زیست 3 فصل 1 و 2
تعداد کارت‌ها:30 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=39550-2046-5378
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت