نقد

جوهر هنر؟
چیزی که ما را درون خطاها، رنگ ها،اصوات و کلمات سیر میدهند - حاصل قوای ذی شعور - برای رسیدن به هدف عقلایی

اطلاعات

نام:نقد
تعداد کارت‌ها:352 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:زهرا رحیم زاده
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=38811-1606-4185
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت