زبان مدیریت

mindfulness
توجه، با خبری، آگاهی

اطلاعات

نام:زبان مدیریت
تعداد کارت‌ها:25 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:ali Zokaeai
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=38747-1517-3980
توضیحات:لغات ویژه در زبان مدیریت، بازاریابی و مدیریت

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت