T1-P1-زمین شناسی

saturates
to make something completely wet – SYN soak

اطلاعات

نام:T1-P1-زمین شناسی
تعداد کارت‌ها:64 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:ناهید شریف زاده
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=37904-2672-7197
توضیحات:T1P1

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت