زیست

دستورالعملهای هسته در حین تولید مثل از یاخته ای به یاخته دیگر و در حین تقسیم از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود
نادرست

اطلاعات

نام:زیست
تعداد کارت‌ها:1 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:میلاد حمامی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=32956-1976-5199
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت