LPIC_101

اطلاعات

نام:LPIC_101
تعداد کارت‌ها:59 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:bahman bahmani
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=32225-2194-7914
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت