لغات فارسی (*۱۲۲،۱۴۲،۱۵۲،۱۶۲،۱۷۲،۱۸۲،۱۹۲،۱۱۱)

اطلاعات

نام:لغات فارسی (*۱۲۲،۱۴۲،۱۵۲،۱۶۲،۱۷۲،۱۸۲،۱۹۲،۱۱۱)
تعداد کارت‌ها:363 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=29697-2735-7493
توضیحات:دو رقم سمت چپ شماره درس و رقم سمت راست پایه است (مثال: ۱۵۲ = درس ۱۵ فارسی ۲(پایه یازدهم) )

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت