Shit2

چرا باید همو ببینیم
برای اینکه اگه گم شدیم همو بشناسیم
برای زندونی عا هم گاهی ملاقات میزارن

اطلاعات

نام:Shit2
تعداد کارت‌ها:64 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=28028-3797-10644
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت