short 1000

Prime
(صفت) نخست، برجسته، (اسم) کمال، آغاز

اطلاعات

نام:short 1000
تعداد کارت‌ها:18 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:م ق
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=27892-1718-6041
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت