دسته های دارویی بتا بلاکر

بتا بلاکر انتخابی گیرنده beta_1
آتونولول
متوپرو ول
اسمولول
بیزو رولول

اطلاعات

نام:دسته های دارویی بتا بلاکر
تعداد کارت‌ها:5 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=26295-2630-7050
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت