oxford word skill-basic

glossary
واژه نامه

اطلاعات

نام:oxford word skill-basic
تعداد کارت‌ها:16 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:عباس رحیمی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=26202-1655-4310
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت