ریاضی

نکات فرّار
۱)تابع x_[x] چمن در باده!
۲)تابع x+[x] بارون در باده!
۳)ریشه های تابع x-3radikal x+2 یک و چهار هستند
۴)همیشه اونیو طول بگیر که دراز تره!

اطلاعات

نام:ریاضی
تعداد کارت‌ها:1 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=2582-3060-8454
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت