لینوکس LPIC 1 - 102

LIMIT 2, ORDER BY column4, ORDER BY column4 DESC, GROUP BY column4,
SELECT COUNT(column4), column4 FROM table1 GROUP BY column4;
فقط 2 تا ردیف بهمون میده. مرتب میکنه به ترتیب حروف الفبا (یا اعداد) ستون4. برعکس مرتب میکنه. گروه‌بندی میکنه بر اساس ستون4 یعنی از هر دیتا یه نمونه نشون میده.
اینم مثل قبلی از هر دیتا یه نمونه نشون میده و میشماره که از اون نمونه چنتا داریم.

اطلاعات

نام:لینوکس LPIC 1 - 102
تعداد کارت‌ها:238 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:ممد ب
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=24609-3284-10201
توضیحات:نکات کلی آموزش لینوکس جادی LPIC 1 exam 102

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت