فارسی دوم دبیرستان

ابدال
جمع بَدل یا بَدَل و بدیل به معنی اولیاءالله : مردان خدا، نیک مردان  

اطلاعات

نام:فارسی دوم دبیرستان
تعداد کارت‌ها:354 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:هنر و ادبيات
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=24525-1-94
توضیحات:مجموعه لغات کتاب فارسی دوم دبیرستان

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت