درس 9 تاریخ 3

رتبه ایران در ذخایر انرژي
رتبه سوم ذخایر نفت - رتبه اول ذخایر نفت و گاز

اطلاعات

نام:درس 9 تاریخ 3
تعداد کارت‌ها:10 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=23578-3864-10766
توضیحات:خط به خط کتاب

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت