زیست

دیابت بی مزه
عدم ترشح هورمون ضد ادراری
افزایش ادرار
ادرار رقیق
افزایش تشنگی
بر هم زدن توازن اب و یون ها

اطلاعات

نام:زیست
تعداد کارت‌ها:1 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=22725-3510-9723
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت