آموزش صندوق

تعریف توریست:
توریست کسی است که بیش از ۲۴ ساعت، به قصدی، غیر از کار در جایی،
خارج از موطن خود به سر می برد. کمتر از شش ماه که در متون به اشتباه یک سال گفته شده
است

اطلاعات

نام:آموزش صندوق
تعداد کارت‌ها:35 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:زهرا پاشیده
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=22033-3876-10845
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت