امیرحسین

hamper
2 meaning
1- to prevent someone
2- basket for dirty clothes

اطلاعات

نام:امیرحسین
تعداد کارت‌ها:12 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:abed davarpanah
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=21874-1556-8325
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت