Technical Language

اطلاعات

نام:Technical Language
تعداد کارت‌ها:3 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=18398-3428-9478
توضیحات:Very matter

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت