لغات کلوز

Permanent ˈpɜːrmənənt
دائمی

اطلاعات

نام:لغات کلوز
تعداد کارت‌ها:40 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:Samin Samin
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=1731-1724-4571
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت