لینوکس

echo
echo heloo اکو جلویش هرچی باشد را نشان میدهد

اطلاعات

نام:لینوکس
تعداد کارت‌ها:307 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:علیرضا کردلو
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=1691-2974-9186
توضیحات: در ویل بی بلود

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت