لینوکس

here - document
tr ' ' ':' << ALI_KHAN
بعد از >> یک کلمه یونیک میدهیم ک هر موقع در وردی آمد وردی گرفتن را تمام کند و عمل را انجام دهد

اطلاعات

نام:لینوکس
تعداد کارت‌ها:276 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:ali khali
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=1691-2974-9186
توضیحات: در ویل بی بلود

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت