New verb

اطلاعات

نام:New verb
تعداد کارت‌ها:0 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=16792-2536-6808
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت