ایستایی و سازه

اطلاعات

نام:ایستایی و سازه
تعداد کارت‌ها:0 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:امیرحسین نظافت
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=14022-2211-10653
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت